Capabel Hogeschool
Levenlanglerenkrediet

Wat is het Levenlanglerenkrediet?

Wil je een opleiding gaan volgen bij Capabel Hogeschool, maar heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dan biedt het Levenlanglerenkrediet misschien uitkomst.

Als je jonger bent dan 56 kun je tegen gunstige voorwaarden nog altijd geld lenen bij de overheid. Dit heet het Levenlanglerenkrediet en biedt een uitkomst voor volwassenen die nog graag een opleiding zouden willen volgen, maar geen recht meer hebben op studiefinanciering. Om in aanmerking te komen voor het Levenlanglerenkrediet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarden

  • Je gaat een HBO bachelor voltijd of deeltijd volgen;
  • Een hbo training of module die een onderdeel vormt van een HBO bachelor is ook mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de Training Farmacotherapie en de Kort HBO Culturele Antropologie;
  • Je bent jonger dan 56 jaar;
  • Je betaalt het lesgeld volledig of deels zelf. Als bijvoorbeeld je werkgever een deel van het lesgeld betaalt kun je alleen voor het resterende deel dat je zelf betaalt Levenlanglerenkrediet aanvragen.
  • Vraag Levenlanglerenkrediet op tijd aan, want je kunt het niet met terugwerkende kracht ontvangen.

Uitgebreide voorwaarden en meer info

Handig, voorwaardenhulp

Op de website van DUO vind je een handige voorwaardenhulp. De voorwaardenhulp kun je gebruiken om te zien of je recht hebt op Levenlanglerenkrediet.

De voorwaardenhulp vraagt of de opleiding erkend is en geregistreerd in BRON. Alle hbo en master opleidingen van Capabel Hogeschool zijn erkend en geregistreerd in BRON.

Hoelang heb je recht op het Levenlanglerenkrediet?

Je kunt Levenlanglerenkrediet krijgen voor de duur van je opleiding.

  • Voor een voltijd opleiding is dit meestal 4 jaar (48 maanden)
  • Voor een deeltijd opleiding kun je naast 4 jaar nog 1 jaar extra krijgen. Je moet dan na 48 maanden onafgebroken ingeschreven blijven aan de opleiding. Je kunt er dus niet een jaartje tussenuit om daarna je studie af te maken.

Hoeveel kun je lenen?

Je kunt nooit meer Levenlanglerenkrediet ontvangen dan wat je aan lesgeld moet betalen. Studieboeken, andere studiematerialen of reis- en verblijfskosten vallen hier niet onder.

Bij Capabel Hogeschool betaal je instellingscollegegeld. Op onze website noemen we dat lesgeld. Je kunt het bedrag lenen dat je aan lesgeld betaalt. Voor studiejaar 2020-2021 is het maximumbedrag dat je in dat jaar kunt lenen € 10.715,- voor een hbo opleiding.

Bij je aanvraag Levenlanglerenkrediet heb je een Verklaring college/lesgeld nodig. Deze kun je op de website van DUO downloaden en deels ingevuld naar Capabel Hogeschool sturen. Capabel Hogeschool ondertekend de verklaring en stuurt deze aan je retour. Je kunt deze vervolgens bijvoegen bij je aanvraag Levenlanglerenkrediet.

Vergoeding door werkgever

Betaalt iemand anders je  lesgeld? Bijvoorbeeld je werkgever dan gaat dit af van het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Als je lesgeld volledig door iemand anders wordt betaald, hebt je dus geen recht op Levenlanglerenkrediet.

Kijk voor alle details over Levenlanglerenkrediet op www.duo.nl/levenlanglerenkrediet hier vind je bijvoorbeeld meer informatie over de uitbetaling en het terugbetalen van de lening.

Heb je vragen over het Levenlanglerenkrediet neem dan contact op met DUO, zij kunnen samen met jou je persoonlijke situatie bespreken en kunnen je antwoord geven op al je vragen over het Levenlanglerenkrediet.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.