Over Capabel

Capabel Onderwijs Groep is ontstaan vanuit de sector Zorg & Welzijn. Door een combinatie van InService opleidingen met praktijkexpertise vanuit het werkveld is gekozen voor korte erkende opleidingen. Hiermee is ruim 25 jaar opleidingservaring ontstaan, inmiddels ook in andere sectoren. Jaarlijks behalen meer dan 1.500 volwassenen een MBO-diploma bij Capabel Onderwijs Groep.

Erkend onderwijs

De MBO-opleidingen die Capabel Onderwijs Groep verzorgt zijn opgenomen in het CREBO en al onze diploma’s zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het uitstroomniveau ligt op niveau MBO-2, MBO-3 en MBO-4.

Korte beroepsopleidingen

Uniek aan de beroepsopleidingen bij Capabel Onderwijs Groep is de korte studieduur van nominaal 12 of 15 maanden, de verschillende startmomenten per jaar en de praktijkgerichte lesmethode. Als je kiest voor deze beroepsopleiding krijg je een gevarieerd studieprogramma dat bestaat uit een combinatie van lesdagen op school, e-learning via onze digitale leeromgeving en zelfstudie. Twee à drie dagen in week leer je in de beroepspraktijk via stage of werk. De lessen worden verzorgd door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Hierdoor zijn de lessen levendig en actueel.

Als je al een werkplek in de sector van je keuze hebt, kun je eventueel een opleiding in BBL-vorm volgen (Beroeps Begeleidende Leerweg) en anders volg je de BOL-vorm (Beroeps Opleidende Leerweg) of de OVO-vorm (overig onderwijs).

Kosten

Capabel Onderwijs Groep gaat uit van een vaste prijs voor zowel opleiding als boeken. Je komt bij ons daardoor niet voor financiële verrassingen te staan. Dus geen onvoorziene extra kosten voor examens (per onderdeel zijn 2 examens inbegrepen in de prijs), modules of verblijf. Binnen onze vaste prijs kun je bovendien na verstrijken van de nominale opleidingsduur zonder extra kosten gedurende 6 aansluitende maanden nog een beroep doen op (stage)begeleiding van docenten en je inschrijven voor examens. Je kunt het lesgeld in termijnen betalen.

Locatie

Capabel Onderwijs Groep heeft scholen op verschillende plekken in het land. Zo zitten we in de regio Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Den Haag, Hengelo, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Onze scholen zijn kleinschalig en we zorgen ervoor dat de klassen ook klein blijven. Bijna elk maand is er een voorlichting op de locaties over de verschillende opleidingen.

NRTO

Capabel Onderwijs Groep is lid van de NRTO. De NRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Onze algemene voorwaarden zijn getoetst aan de voorwaarden van de NRTO en wij respecteren de gedragscode van de NRTO: www.nrto.nl

Voor studenten en werkgevers

Als een van de opleidingen van Capabel Onderwijs Groep je aanspreekt, kun je altijd contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je op een plezierige en deskundige manier verder.

Ook werkgevers die deskundigheidsbevordering willen voor hun werknemers kunnen bij de opleidingsadviseurs van Capabel Onderwijs Groep terecht. De opleidingsadviseurs zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op nummer: 088 - 270 12 70 (lokaal tarief).

Samenwerking met Hogescholen

Capabel Onderwijs Groep werkt samen met Hogeschool Saxion Next en Capabel Hogeschool. Deze samenwerking richt zich op kortere leerroutes door goede afstemming van de lesprogramma's MBO en HBO. Alle HBO-opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hogescholen.

Baanperspectief

De economische crisis heeft helaas ook de zorgsector geraakt, gelukkig zit deze sector weer in de lift. De kinderopvang en thuiszorg laten weer een stijging van het aantal banen zien. Daarnaast is het huidige aantal studenten in de gehandicaptenzorg niet voldoende om alle vacatures te vervullen. Door de toenemende vergrijzing wordt de vraag naar goed geschoold zorgpersoneel alleen maar groter. 

Voor een actueel overzicht van de kansen op de arbeidsmarkt voor jouw specifieke opleiding verwijzen we graag naar de website werk.nl