Over Capabel

Capabel Onderwijs Groep is ontstaan vanuit de sector Zorg & Welzijn. Door een combinatie van InService opleidingen met praktijkexpertise vanuit het werkveld is gekozen voor korte erkende opleidingen. Hiermee is ruim 25 jaar opleidingservaring ontstaan in Zorg & Welzijn. Jaarlijks behalen meer dan 1.500 volwassenen een MBO-diploma bij Capabel Onderwijs Groep.

Erkend onderwijs

De MBO-opleidingen die Capabel Onderwijs Groep verzorgt zijn opgenomen in het CREBO en al onze diploma’s zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het uitstroomniveau ligt op niveau 2, 3 en 4.

Korte beroepsopleidingen Zorg & Welzijn

Alle beroepsopleidingen bij Capabel Onderwijs Groep zijn kortdurend en we bieden 7 instroommomenten per jaar. Als je al een werkplek in de sector van je keuze hebt, kun je eventueel een opleiding in BBL-vorm volgen (Beroeps Begeleidende Leerweg) en anders volg je de BOL-vorm (Beroeps Opleidende Leerweg)of de OVO-vorm (overig onderwijs). Je gaat gedurende 1 jaar 1 dag in de week naar school. Daarnaast volg je diverse e-learningprogramma's en is er de beroepspraktijk (stage of werk).

Kosten

Capabel Onderwijs Groep gaat altijd uit van een vaste prijs voor zowel opleiding als boeken. Je komt bij ons daardoor niet voor financiële verrassingen te staan. Dus geen extra kosten voor examen, modules of verblijf. Binnen onze vaste prijs mag je ook 6 maanden uitlopen op je studie en per onderdeel twee examens doen. Je kan het lesgeld in termijnen betalen.

Locatie

Capabel Onderwijs Groep heeft scholen op verschillende plekken in het land. Zo zitten we in de regio Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Den Haag, Hengelo, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Onze scholen zijn kleinschalig en we zorgen ervoor dat de klassen ook klein blijven. Bijna elk maand is er een voorlichting op de locaties over de verschillende opleidingen.

NRTO

Capabel Onderwijs Groep is lid van de NRTO. De NRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Als lid van deze raad committeren wij ons aan de gedragscode en algemene voorwaarden van de NRTO.

Gedragscode consumenten
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf

Gedragscode beroep en bedrijf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-gedragscode-beroep-en-bedrijf-2013.pdf

Algemene leveringsvoorwaarden consument

http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-consumenten-2013.pdf

Algemene leveringsvoorwaarden beroep en bedrijf
http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Algemene-voorwaarden-beroep-en-bedrijf-2013.pdf

Capabel voor studenten en werkgevers

Als een van de opleidingen van Capabel Onderwijs Groep je aanspreekt, kun je altijd contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je op een plezierige en deskundige manier verder.
Ook werkgevers die deskundigheidsbevordering willen voor hun werknemers kunnen bij de opleidingsadviseurs van Capabel Onderwijs Groep terecht. De opleidingsadviseurs zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op nummer: 088 - 270 12 70 (lokaal tarief).

Samenwerking met Hogescholen

Capabel werkt samen met Hogeschool Saxion Next en ProgreSZ Hogeschool. Deze samenwerking richt zich op kortere leerroutes door goede afstemming van de lesprogramma's MBO en HBO. Alle HBO opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hogescholen.