Opleiding Helpende Zorg & Welzijn

Werken als Helpende Zorg & Welzijn

Als Helpende Zorg & Welzijn bied je zorg en begeleiding aan cliënten en zorgvragers. Je ondersteunt hen bij wonen, (sociale) activiteiten en welzijn. Als je dit diploma in je zak hebt, kun je op heel veel plekken een baan vinden. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als helpende in een verpleeg- of verzorgingstehuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, een woonvorm voor gehandicapten, een buurthuis, een peuterspeelzaal, in een vervangende woon- en leefsituatie of een opvangcentrum voor daklozen.

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van het kenniscentrum van deze opleiding: www.calibris.nl

De opleiding

Uniek aan de opleiding Helpende Zorg & Welzijn bij Capabel Onderwijs Groep is de korte studieduur van nominaal 1 jaar, de verschillende startmomenten per jaar en de praktijkgerichte lesmethode. Als je kiest voor deze beroepsopleiding krijg je een gevarieerd studieprogramma dat bestaat uit een combinatie van lesdagen op school, e-learning via onze digitale leeromgeving, zelfstudie en beroepspraktijkvorming (stage of werk). De lessen worden verzorgd door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Hierdoor zijn de lessen levendig en actueel.

Samenvatting

3 jaar HAVO of VWO/diploma VMBO-b of MBO-1

1 jaar

ja

1

1 à 2 dagen e-learning en zelfstudie, 2 à 3 dagen stage

MBO-2

Ministerie van OCW Helpende Zorg & Welzijn

92640

Beroepsgerichte vakken

In het onderwijsprogramma van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn van Capabel Onderwijs Groep komen alle werkzaamheden aan bod die de basis vormen van het beroep van Helpende Zorg & Welzijn. Gedurende 42 lesweken kom je één dag per week op school waar je samen met je medestudenten intensief leert en werkt aan je beroepstaken, die je met elkaar uitprobeert en oefent. Op school krijg je theorielessen die aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die aansluiten bij de theorie.

Het programma is opgedeeld in zeven blokken van elk zes weken. In elk blok staat een thema centraal, zoals:

 • Huishouden en wonen
 • Persoonlijke zorg
 • Sociale activiteiten 1
 • Professioneel huishouden en wonen
 • Veiligheid en preventie ongevallen
 • Sociale activiteiten 2
 • Communicatie en onvoorziene situaties

Zelfstudie beroepsgericht

Door de compacte opzet van de opleiding kan een les alleen dan effectief zijn als deze goed wordt voorbereid. Capabel Onderwijs Groep richt haar onderwijs op volwassenen die gemotiveerd zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun studieproces. Wij verwachten dus van jou dat je voorafgaande aan de les zelf de te behandelen stof hebt doorgenomen, dat je thuis werkt aan de opdrachten die op de lesdagen niet zijn afgerond en dat je studeert voor de voortgangstoetsen.

Beroepspraktijkvorming

Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) - ook wel stage genoemd. De BPV moet je volgen in een erkend leerbedrijf. Zie de website van het kenniscentrum van deze opleiding voor meer info over erkende leerbedrijven: www.calibris.nl

Tijdens de BPV leer je de behandelde kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Je wordt hierin begeleid door een ervaren praktijkbegeleider. Het totaal aantal dagen dat je stage loopt, hangt af van de opleidingsvariant (BBL, BOL of OVO) die je kiest.

 • Heb je al werk bij een erkend leerbedrijf, dan kun je de BBL-variant volgen. Je stage duurt dan 960 uur (120 dagen).
 • Als je geen werk hebt bij een erkend leerbedrijf en aanspraak wilt maken op studiefinanciering, dan volg je de BOL-variant. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep je waar nodig zal ondersteunen. Je stage duurt dan 480 uur (60 dagen).
 • Een derde mogelijkheid is de OVO-variant. Deze is bij Capabel Onderwijs Groep vrijwel identiek aan de BOL-variant, met dit verschil dat je in de OVO-variant de mogelijkheid hebt je stage over een langere periode te spreiden, zodat de studielast niet full-time is. Je kunt dan geen aanspraak maken op studiefinanciering.

Veel leerbedrijven in de sector Gezondheidszorg vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Houd hier rekening mee als je een opleiding in deze sector gaat volgen.

Generieke vakken

Naast het beroepsgerichte programma op de lesdagen op school kent de opleiding ook lesdagen voor de zogenaamde generieke vakken. Deze vakken - Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap (LB) - zijn door het Ministerie van Onderwijs voor alle MBO-opleidingen op niveau 2 verplicht gesteld. Het generieke programma vormt een onlosmakelijk onderdeel van je onderwijsprogramma. Op je lesrooster staan de dagdelen waarop de generieke vakken worden aangeboden via onze digitale leeromgeving. Je gaat thuis gericht aan de slag en je oefent de vereiste kennis en vaardigheden stap voor stap met behulp van het e-learning programma en het leer-werkboek. Er is er een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen (per mail, telefonisch, chat of via het forum), feedback kunt vragen of zaken ter beoordeling of correctie kunt voorleggen. Het component Loopbaan is verweven in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Je wordt hierin begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Examinering

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd conform de kaders in het kwalificatiedossier Helpende Zorg & Welzijn, crebonummer 92640, zoals vastgesteld door het kenniscentrum van deze opleiding. In dit kwalificatiedossier zijn de kerntaken en werkprocessen beschreven voor het beroep Helpende Zorg & Welzijn. Dit is de basis voor de beroepsgerichte examens. De exameneisen voor de generieke vakken worden vastgesteld door de minister van Onderwijs. Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig met voortgangstoetsen en ontwikkelingsgerichte opdrachten je studievoortgang voor zowel de generieke als beroepsgerichte vakken. Hiermee ben je tevens voorbereidt op de examens welke voor het merendeel aan het eind van de opleiding afgenomen zullen worden.

Lesplanning BOL- en OVO-opleiding (leren en stage)

Gemiddeld genomen dien je voor de BOL- en OVO-opleiding rekening te houden met de volgende lesplanning per week:

 • Eén dag volg je lessen op school van een vakdocent.
 • Eén à twee dagen studeer je thuis via e-learning en zelfstudie.
 • Twee à drie dagen leer je in de praktijk via je stage.

 In totaal ben je dus vijf dagen per week intensief bezig met je studie.

Lesplanning BBL-opleiding (leren en werk)

Gemiddeld genomen dien je voor de BBL-opleiding rekening te houden met de volgende lesplanning per week:

 • Eén dag volg je lessen op school van een vakdocent.
 • Eén dag studeer je thuis via e-learning en zelfstudie.
 • Je werkt drie dagen en je stage loop je tijdens je werk.

In totaal ben je dus - naast je baan(!) - twee dagen per week intensief bezig met je studie.

De kosten van de 1 jaar opleiding Helpende Zorg & Welzijn van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

€ 3.650

1ste termijn € 250 (te betalen voor de aanvang van de opleiding)
12 termijnen van € 314

€ 185

Ongeveer € 156

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs Groep zijn van toepassing.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering (BOL-variant). Voor werkgevers (BBL variant) kan de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze regelingen.


Amsterdam

02 maart 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Den Haag

02 maart 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Rotterdam

02 maart 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
02 maart 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
02 maart 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
05 oktober 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
05 oktober 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
05 oktober 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!

Utrecht

02 maart 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Brochure aanvragen Schrijf je nu in