Opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Werken als Helpende Zorg en Welzijn

Als Helpende Zorg en Welzijn biedt je zorg en begeleiding aan cliënten en zorgvragers. Je ondersteunt hun bij wonen, (sociale) activiteiten en welzijn. Als je dit diploma in je zak hebt, kun je op heel veel plekken een baan vinden. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als helpende in een verpleeg- of verzorgingstehuis, maar ook in een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, een woonvorm voor gehandicapten, een buurthuis, een peuterspeelzaal, in een vervangende woon- en leefsituatie of een opvangcentrum voor daklozen.

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van het kenniscentrum van deze opleiding: www.calibris.nl

De opleiding

De opleiding Helpende Zorg en Welzijn bij Capabel Onderwijs Groep kent een nominale studieduur van 1 jaar en heeft verschillende startmomenten per jaar. Kenmerkend voor het studieprogramma is de praktijkgerichte lesmethode (bijvoorbeeld stage in een verzorgingstehuis). Als je kiest voor deze beroepsopleiding krijg je een studieprogramma dat bestaat uit een combinatie van lesdagen, zelfstudie en beroepspraktijkvorming (stage). De lessen worden verzorgd door betrokken docenten die zelf ook in de zorg of welzijnssector werkzaam zijn.

Samenvatting

vmbo/mbo1 zorg

1 jaar

ja

1

1 à 2 dagen zelfstudie en opdrachten, 2 à 3 dagen stage (eventueel tijdens je werk)

OC&W MBO2 Helpende Zorg en Welzijn

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma van de 1-jarige opleiding Helpende Zorg en Welzijn richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en ondersteuning aan cliënten en zorgvragers. Tijdens de opleiding komt alles aan bod om je een stevige basis te geven in je werk. Te denken valt aan het zelfstandig opstellen van een werkplanning op basis van een zorg/leef/begeleidings/activiteitenplan, ondersteuning bij het huishouden, ondersteuning bij (sociale) activiteiten, vrijetijdsbesteding, ondersteuning bij het zelfstandig functioneren van de cliënt.

Het programma is opgedeeld in zeven blokken van elk zes weken. In elk blok staat een thema centraal waarin theorie en praktische vaardigheden aan de orde komen, zoals:

 • Werkplanning maken
 • Ondersteuning huishouden
 • Handelingen onvoorziene situaties
 • Ondersteuning activiteiten en recreëren
 • Hulp op emotioneel gebied
 • Hulp bij zelfredzaamheid
 • Werkzaamheden afstemmen

Stage / Beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (BPV) vormt een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. Tijdens de BPV leer je de behandelde kennis en vaardigheden toe te passen in een zorg- of welzijnsinstelling. Je wordt hier begeleid door een deskundig professional.

Het totaal aantal dagen dat je stage loopt, hangt af van de opleidingsvariant (BBL of BOL)die je kiest. Werk je bij een erkend leerbedrijf dan volg je de BBL-variant. Je stage duurt dan 960 uur (120 dagen).
Als je geen werk hebt bij een erkend leerbedrijf volg je de BOL-variant. Je zoekt dan zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep kan ondersteunen. Je BOL stage duurt 600 uur (75 dagen). Zie www.calibris.nl voor meer info over leerbedrijven.

Het kan voorkomen dat het bedrijf waar je stage wilt lopen, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt. Houd hier daarom rekening mee als je een opleiding in Zorg en Welzijn gaat volgen.

Verplichte vakken

Voor de verplichte vakken Loopbaan en Burgerschap (LB), Nederlands, Rekenen en Engels maak je gebruik van een zelfstudie programma. Bij het vak Loopbaan en Burgerschap (LB) verzamel je bewijzen van je kennis en vaardigheden op het vlak van loopbaan en burgerschap en je vult dit aan met nieuwe informatie en kennis. Voor Nederlands en Rekenen werk je met een persoonlijk e-learningprogramma en een boek. Met behulp van digitale toetsen, stellen we bij de start vast wat je niveau voor Nederlands en rekenen is en aan welke vaardigheden je extra aandacht moet besteden. Vervolgens ga je thuis gericht aan de slag en oefen je deze specifieke vaardigheden met behulp van een speciaal e-learning programma. Tegen het einde van de opleiding maak je de eindtoetsen op school. Voor Engels bereid je je voor op de toets met behulp van BBC film- en geluidsfragmenten.

Lesmethode

De lessen in de opleiding Helpende Zorg en Welzijn richten zich helemaal op wat je nodig hebt om je werk goed te doen. Er wordt hierbij gelet op je kennis, vaardigheden en beroepshouding (je competenties). Tijdens je opleiding beoordelen we met toetsen en opdrachten je studievoortgang. De opleiding wordt afgesloten met verschillende toetsvormen, waaronder een Proeve van bekwaamheid, praktijkexamens, presentaties, kennistoetsen en BPV (stage) opdrachten.

De opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn duurt (nominaal) 1 jaar en heeft 42 lesweken.

Lesplanning BOL opleiding (leren en stage)

Voor de BOL opleiding dien je rekening te houden met de volgende lesplanning per week:

 • Eén dag per week les
 • Eén à twee dagen heb je nodig voor zelfstudie en opdrachten
 • Twee à drie dagen besteed je aan je stage

In totaal ben je dus 5 dagen per week bezig met je studie.

Lesplanning BBL opleiding (leren en werken)

Voor de BBL opleiding dien je rekening te houden met de volgende lesplanning per week:

 • Eén dag per week volg je lessen op school
 • Eén dag per week heb je nodig voor zelfstudie en opdrachten
 • Je werkt gemiddeld 3 dagen per week en je stage loop je tijdens je werk

In totaal ben je naast je baan 2 dagen per week bezig met je studie.

De kosten van de 1 jaar opleiding Helpende Zorg en Welzijn van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

€ 3.650

1ste termijn € 250 (te betalen voor de aanvang van de opleiding)
12 termijnen van € 314

€ 185

Ongeveer € 156

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs Groep zijn van toepassing.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering (BOL-variant). Voor werkgevers (BBL variant) kan de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze regelingen.


Amsterdam

02 maart 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Den Haag

02 maart 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Rotterdam

12 januari 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
12 januari 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
12 januari 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
02 maart 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
02 maart 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
13 april 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
01 juni 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag maandag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!
24 augustus 2015 (lesdag donderdag) Schrijf je nu in!

Utrecht

12 januari 2015 (lesdag dinsdag) Schrijf je nu in!

Brochure aanvragen Schrijf je nu in